Obrázky ze hry

obrázek 1. úvodní výběr zaměření


obrázek 2. lokace Pekařská a okolí